Av Handling

Dette er starten på min profesjonelle praksis som designer, på de premissene jeg har lagt grunnlaget for.

Ane Thon Knutsen, 2014(?)

finne metoder for kombinasjon av håndverk og teknologi, og via dette utvikle ens visuelle språk; posisjonere seg i fagfeltet

«Jeg mener håndverk og design hører sammen, at kvaliteter som variasjon o personlighet i hvert arbeid er det analoges fortrinn.»

«en tematisk og teknisk reise gjennom prosessen»

Hva har andre gjort før meg?

Hva kan jeg lære av andres prosesser?

Hva skiller bra fra dårlig?

Hva betyr dette?

«Et håndverk trenger ikke være materielt, det kan like gjerne dreie seg om å forme ideer eller sosiale relasjoner» - Richard Sennett

Å bruke designerrollen som sosial tilrettelegger (srvd)

Om dagens forhold til kjøp av musikk: 

Vi kjøper opplevelser

Lykkehjulet på Jovialbiennalen!

«As machines become more and more efficient and perfect it becomes clear that imperfection is the greatness of man» - Ernst Fischer

«Dette er starten på min profesjonelle praksis som designer, på de premissene jeg har lagt grunnlaget for.» - Ane

Prosessvideo: http://cargocollective.com/anethonknutsen/How-I-ma...