Julius

Kanskje datamaskina er nøyaktig som boka, og vi må lete dypere for å forstå dens potensial. Dette er vanskeligere i datamaskina enn det er i boka, fordi datamaskinas innhold er nærmest ubegrensa - som gjør potensialet for distraksjon uendelig stort, og som krever mer av hjernen vår.

utforsket hva et bilde er; utvidet horisonten for hva han ser på som sitt eget fagfelt

hvordan vi forholder oss til teknologi og hvordan vi ser på kunst skapt med nyere teknologiske verktøy

stiller spørsmål ved forutsetningene våre i en hverdag styrt av datamaskiner og hvordan vi forholder oss ukritisk til teknologi vi ikke forstår

tegning på datamaskinens premisser

walter benjamin og fra kontemplasjon til distraksjon

den uendelige strømmen av informasjon via blant annet internett

kunsten og ritualet og auraen som blir borte

digitale bilder og internett og flyktighet, mangelen på kontroll hos avsender av informasjon

internett er ikke bare én ting og ei nettside er ikke bare ett sted

størrelser som mennesket ikke greier å forholde seg til

«koden er usynlig for de som ikke prøver å finne den, men vitner likevel om et menneskes interaksjon med ei maskin, og dette er kanskje nettsidas aura»

nettsida vi ser på skjermen er laget av både mennesker og maskiner

avhengig av innholdet og hvordan vi bruker det kan en nettside enten distrahere eller oppfordre til tanke

nevroplastisitet og nye medier

«Jeg føler meg ofte unødvendig fanga i en verden av teknologi, samtidig som jeg elsker denne teknologien»

finne en ny inngang til teknologien, velge å ikke la det føre til distraksjon

«Et bevisst forhold til potensialet for distraksjon som fins i TV og internett er essensielt for å opprettholde tanken.»

«Maskina er ikke smart, men den har likevel en slags logisk intelligens som jeg må forstå og imitere»

Turing-testen

Julius som en forlengelse av datamaskinen, «en substitutt for dens manglende intelligens»

Maryanne Wolf: Socrates’ nightmare

Beveger vi oss fra å være lesende mennesker til å bli tolkere av informasjon, som ikke har tid eller motivasjon til å tenke lenger enn det vi kan google oss fram til?

«Kanskje datamaskina er nøyaktig som boka, og vi må lete dypere for å forstå dens potensial. Dette er vanskeligere i datamaskina enn det er i boka, fordi datamaskinas innhold er nærmest ubegrensa - som gjør potensialet for distraksjon uendelig stort, og som krever mer av hjernen vår.»