Om kunsten å lese og skrive

Lesingen er en arena hvor forfatteren og leseren sammen oppfører et fantasiskuespill. Det er ikke bare forfatteren som er kreativ, men leseren også. Den gode forfatter vet dette og innbyr leseren til samarbeid.

"Lesingen er en arena hvor forfatteren og leseren sammen oppfører et fantasiskuespill. Det er ikke bare forfatteren som er kreativ, men leseren også. Den gode forfatter vet dette og innbyr leseren til samarbeid." – Wolfgang Iser

Man skriver bare halve boken. Den andre halvdelen må leseren ta hånd om.

(Readers are bound to be imperfect authors, pity them – Kurt Vonnegut)

"Jeg er overbevist om at det er helbredelse i uttrykksdriften. Og det uavhengig av om det er noe publikum."

"Forsøk å sette den skapende fantasi i sving, og du vil merke hvordan sjelen reiser seg som en stålfjær."

Å tvile på seg selv hører faget til

Det er fra det han har erfart at alt han skriver er hentet

Yeats sa at hvert menneske bærer i seg en scene, et eventyr, et bilde som er et symbol på dets hemmelige liv, og dette symbol, hvis mennesket grubler over det, veileder dets sjel.
"sin sjels skjulte mønster"

Å bruke lang tid på å lese, lese mange ganger om igjen samme bok, forme bokens verden i fantasien selv mens man leser